Spotkanie informacyjne - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”

data aktualizacji: ponad rok temu 7.03.2019, odsłon: 2863, ~Justyna Wiejak
A A A     PDF

14 marca o godzinie 13.00 w Termach Pałacowych w Nałęczowie odbędzie się spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie m.in nowych uregulowań prawnych w zakresie sprzedaży produktów lokalnych oraz możliwości wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych na zadania z zakresu turystyki.

Program spotkania:

  • Prezentacja oferty uzdrowiskowej Zakładu Leczniczego Uzdrowiska Nałęczów Spółka Akcyjna oraz propozycji współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą uzdrowiskową Zakładu Leczniczego "Uzdrowiska Nałęczów" S.A. połączonego ze  zwiedzaniem Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii "WERANDKI". Przedstawiciele ZLUN zaproponują możliwe formy współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów w celu uatrakcyjnienia ich  oferty noclegowej i turystycznej, a także przedstawią  ofertę skierowaną do mieszkańców regionu.

  • Przedstawienie nowych możliwości oraz uregulowań prawnych w zakresie sprzedaży produktów lokalnych  

Od stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w sprzedaży żywności do hoteli, restauracji, barów, stołówek i innych zakładów gastronomicznych. Wprowadziła je ustawa z 9 listopada 2018 r. o ułatwieniach w sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. poz. 2242). Ma ona na celu dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego oraz prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów, które prowadzą produkcję żywności na małą skalę, i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym przede wszystkim w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dzięki nowym przepisom rolnicy, sprzedając żywność bezpośrednio do nowych kanałów dystrybucji, będą mogli m.in. uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych dla tego typu działalności czy zwiększyć swoje przychody. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty formalno-prawne oraz możliwości współpracy z lokalnymi wytwórcami, w tym baza lokalnych wytwórców, a także promocja i komercjalizacja oferty. Interesująca będzie również informacja na temat zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich (jeżeli tego jeszcze nie zrobiły) i związane z tym korzyści, także możliwości uzyskiwania przychodów i zasady ich rozliczania.

  • Omówienie możliwości wykorzystania środków z  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych na zadania z zakresu turystyki

Rozpoczął się ostatni nabór do konkursu "Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP". Przedsiębiorcy mali i średni mogą starać się o dofinansowanie inwestycji turystycznych o wartości powyżej 5 mln zł. Inwestycje turystyczne mogą mieć charakter np. parków rozrywki, rekreacyjnych, obiektów atrakcji multimedialnych, muzeów interaktywnych, innowacyjnych usług spa i odnowy biologicznej itp. Nowe zasady konkursu pozwalają na sfinansowanie stworzenia miejsc noclegowych do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną posiada wyższy poziom dofinansowania - maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Czas nagli i na decyzję nie pozostało dużo czasu.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -