Zaproszenie do projektu „Powrót do aktywności”

data aktualizacji: ponad rok temu 8.03.2019, odsłon: 2759, ~Justyna Wiejak
A A A     PDF

Projekt „Powrót do aktywności” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów na prawo jazdy kat. C, C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz, piekarz, cukiernik). Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy dla 120 osób z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w projekcie:
• ukończone 21 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. C, C+E,
• ukończone 24 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. D,
• prawo jazdy kat. B, minimum 2 lata – dotyczy udziału w kursach na kat. C, C+E, D,
• brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,
• ukończone 18 lat – dotyczy udziału w kursie gastronomicznym,
• posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zwolnionej do 6 miesięcy wstecz z przyczyn dotyczących zakładu pracy/niezależnych od pracownika,
• wykształcenie o niskich kwalifikacjach (do stopnia ISCED 3):
– ISCED 1 – podstawowe – szkoła podstawowa,
– ISCED 2 – gimnazjalne – gimnazjum,
– ISCED 3 – ponadgimnazjalne – liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa,
• osoby powyżej 50 roku życia – minimum 10% wszystkich uczestników projektu,
• osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 5% wszystkich uczestników projektu.

Więcej informacji: http://www.powrotdoaktywnosci.pl/

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -