Dostosuj wydruk

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych prowadzony przez
Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Warunki poręczenia:


Poręczenia udzielone są:

Prowizja pobierana jest od wartości udzielonego poręczenia. Wysokość stawki prowizji uzależniona jest od okresu trwania poręczenia, wielkości przedsiębiorstwa, oraz od ryzyka związanego z udzieleniem poręczenia. Prowizja pobierana jest jednorazowo, istnieje możliwość rozłożenie jej na raty. Ze względu na brak możliwości oceny ryzyka dla przedsiębiorstw nowoutworzonych  stawka prowizji  zależy jedynie od okresu poręczenia.

Mikroprzedsiębiorcy działający powyżej 12 miesięcy (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub wpisu do KRS) mogą korzystać z preferencyjnego traktowania w formie obniżonych kosztów prowizji.


Zabezpieczenie umowy poręczenia:


Poręczenie może być udzielone przedsiębiorcom, którzy:


Poręczenie udzielane w ramach pomocy de minimis może dotyczyć następujących wydatków beneficjenta pomocy:


Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 81 470 09 12, 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
e-mail: 
o.sulej@fpcp.org.pl

autor: Justyna Wiejak

Źródło:

Dodano: 2019.07.01

egospodarka.pulawy.eu