Dostosuj wydruk

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015

Rewitalizacja jest od dawna przedmiotem polityki rozwoju Puław.  Miasto Puławy prowadzi działania rewitalizacyjne od roku 2004. Proces rewitalizacji Puław podlegał szczegółowemu planowaniu i podejmowaniu zintegrowanych kompleksowych działań rewitalizacyjnych.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 zaplanowano do realizacji 87 projektów. W całości zrealizowano ponad połowę, 13 projektów zrealizowano częściowo, a 15 jest w trakcie realizacji lub zaplanowano ich realizację na najbliższe lata. Zrewitalizowane zostały m.in. tereny powojskowe, tereny nadwiślańskie, tereny rekreacyjne w obszarach osiedli mieszkaniowych.  Nie zrealizowano jedynie 12 z zaplanowanych inwestycji. Projekty, których nie udało się sfinalizować oraz te, które zrealizowano częściowo, mogą być realizowane w nowym okresie programowania 2014-2020 pod warunkiem, że znajdą się w granicach nowo wytyczonych obszarów rewitalizacji w m. Puławy.

Przykładowe działania rewitalizacyjne prowadzone przez Miasto Puławy w latach 2007-2012 (materiał video)

Źródło:

Dodano: 2016.01.15

egospodarka.pulawy.eu