Dostosuj wydruk

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualizacja dokumentu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r."

 

Raport z konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r."

 

Konsultacje społeczne projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r."

 

Debata publiczna ws. projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r."

 

Podsumowanie etapu zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez interesariuszy rewitalizacji na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

 

Zgłoś propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

 

Warsztaty rewitalizacyjne

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

 

Źródło:

Dodano: 2016.08.11

egospodarka.pulawy.eu