Oferta inwestycyjna gminy

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2018, odsłon: 11803
A A A     PDF
  1. Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Puławach, obręb Włostowice, przy ul. Sosnowej, oznaczona nr 9510/2 o powierzchni 4,5367 ha. Położona w terenie zabudowy usługowej – usług turystyki, wypoczynku i w terenach zieleni urządzonej.
  2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Puławach, obręb Wólka Profecka, przy ul. Komunalnej, oznaczona nr 972 o powierzchni 4,4624 ha, przeznaczona pod działalność gospodarczą z dopuszczeniem produkcji, w której ustala się realizację funkcji usługowych i magazynowo - składowych oraz funkcji produkcyjnych (zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego), o kształcie korzystnym, zbliżonym do prostokąta, dojazd korzystny, drogą asfaltową ul. Komunalną (od strony południowej działki). Teren uzbrojony.
  3. Nieruchomość niezabudowana, położona w Puławach – obręb Miasto Puławy przy ul. Hauke- Bosaka, oznaczona nr 545/5 o powierzchni 0,2791 ha - zlokalizowana w terenie o przeznaczeniu podstawowym pod obiekty sportu i rekreacji z dopuszczeniem lokalizacji usług zamieszkania zbiorowego – hotel, usług publicznych i centrotwórczych z zakresu gastronomii, turystyki, administracji i kultury: teren inwestycyjny pod realizację hotelu. Działka położona w strefie śródmiejskiej miasta, wkomponowana jest w teren zrealizowanych aktualnie obiektów sportu i rekreacji (nowo oddane do użytku obiekty: stadion i basen miejski), posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i wyposażona jest w elementy infrastruktury technicznej.
+ 17 głosów: 17 (100%) 0 -