• baza wiedzy

  • sortuj wg

Kliknij na literę

Pokaż na literę [∗] A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

www.biznes.gov.pl

Platforma informacji o warunkach wykonywania działalności gospodarczej. Na portalu udostępniono wyszukiwarkę procedur administracyjnych, wyszukiwarkę instytucji oraz zebrano w jednym miejscu informacje o funkcjonujących w Polsce rejestrach publicznych. Znajdują się tutaj wszelkie informacje dotyczące prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy znajdą tu interaktywne poradniki oraz szereg pogrupowanych tematycznie artykułów dotyczących szeroko rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podstawowe informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników, czy uznawania kwalifikacji zawodowych w UE.

FPCP

 https://fpcp.org.pl

Strona prowadzona przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (FPCP).Celem działalności FPCP jest m.in. kreowanie oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocja lokalnego potencjału gospodarczego oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Fundacja oferuje pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób poszukujących pracy.

Fundusze europejskie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal, prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, stanowi kompleksowe źródło informacji o Funduszach Europejskich, m.in. zasadach ich działania oraz możliwościach korzystania i uzyskania środków unijnych w Polsce. Znajdują się tu wszelkie dokumenty programowe, poradniki i publikacje dla przyszłych i obecnych beneficjentów.

PAIZ

https://www.paiz.gov.pl/pl

Portal internetowy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – instytucji pomagającej inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIiIZ przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne, oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Misją PAIiIZ jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Agencja w celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzyła sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne.

PARP

https://www.parp.gov.pl

Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), agencji rządowej podlegającej Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

 „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”.