• baza wiedzy

  • sortuj wg

Kliknij na literę

Pokaż na literę [∗] A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

FPCP

 https://fpcp.org.pl

Strona prowadzona przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (FPCP).Celem działalności FPCP jest m.in. kreowanie oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocja lokalnego potencjału gospodarczego oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Fundacja oferuje pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób poszukujących pracy.

Fundusze europejskie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal, prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, stanowi kompleksowe źródło informacji o Funduszach Europejskich, m.in. zasadach ich działania oraz możliwościach korzystania i uzyskania środków unijnych w Polsce. Znajdują się tu wszelkie dokumenty programowe, poradniki i publikacje dla przyszłych i obecnych beneficjentów.