Dostosuj wydruk

PARP

https://www.parp.gov.pl

Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), agencji rządowej podlegającej Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

 „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”.

Źródło:

Dodano: 2015.10.20

egospodarka.pulawy.eu