Dostosuj wydruk

FPCP

 https://fpcp.org.pl

Strona prowadzona przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (FPCP).Celem działalności FPCP jest m.in. kreowanie oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocja lokalnego potencjału gospodarczego oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Fundacja oferuje pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób poszukujących pracy.

Źródło:

Dodano: 2015.10.20

egospodarka.pulawy.eu