Dostosuj wydruk

KOMITET REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY

 

 

 

 

"Raport o stanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. za okres 2017-2018" (pdf) opracowany został zgodnie rozdziałem III.D. System monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawionym w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.", w tym zaopiniowany pozytywnie przez Komitet Rewitalizacji Miasta Puławy oraz przyjęty przez Prezydenta Miasta Puławy.Zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Miasta Puław

 

Powołanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy

Skład osobowy Komitetu Rewitalizacji

Zmiana w składzie Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

 

 

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Puławy:

Protokół

Prezentacja multimedialna

Galeria zdjęć:

Źródło:

Dodano: 2019.04.09

egospodarka.pulawy.eu