Baza wiedzy o rewitalizacji

data aktualizacji: ponad rok temu 30.08.2016, odsłon: 11534
A A A     PDF

 

Rewitalizacja  to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowej jakości funkcjonalnej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.


Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

Rewitalizacja:

  • to głęboka odnowa terenów w kryzysie;
  • ma ściśle wytyczony obszar;
  • dotyczy otoczenia, społeczności i lokalnej gospodarki;
  • podejmowane działania są wielokierunkowe;
  • interwencje zaczyna się równolegle na kilku polach;
  • musi włączać mieszkańców danej okolicy i miasta.

Rewitalizacja (dosł. ożywienie) oznacza wyprowadzanie obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej. Innymi słowy, chodzi o to, żeby w takim miejscu lepiej się przebywało, mieszkało i pracowało.

 

Program Rewitalizacji jest kluczowym, wieloletnim, zintegrowanym scenariuszem działań w wyżej wskazanych sferach zmierzających do wyprowadzenia obszarów dysfunkcyjnych z sytuacji kryzysowej.

 

Rewitalizacja  jest jednym z kluczowych obszarów  wspieranych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast i parkami oraz wyremontowanymi budynkami instytucji kultury. Jednakże, dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest  znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważna jest pomoc dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie.

...I właśnie, aby otrzymać środki unijne na wsparcie tych kryzysowych obszarów, Miasto Puławy musi posiadać Lokalny Program Rewitalizacji.

 

PRZYDATNE LINKI I PUBLIKACJE:

 

Przepisy dotyczące rewitalizacji - Ministerstwo Rozwoju

Rewitalizacja w Krajowej Polityce Miejskiej - Ministerstwo Rozwoju

 

Wzorcowe przykłady rewitalizacji

Proste kroki do rewitalizacji – przewodnik dla gmin

Przepis na rewitalizację

Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast

 

 

+ 8 głosów: 8 (100%) 0 -