Doradztwo/szkolenia / usługi biznesowe

data aktualizacji: ponad rok temu 27.05.2015, odsłon: 12481
A A A     PDF

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje: pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw;
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
 • osób poszukujących pracy.

Pracownicy Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości są otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania, jak również z podmiotami działającymi na rzecz osób przechodzących proces reorientacji zawodowej.

Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach Punktu Konsultacyjnego KSU fundacja oferuje:

 • usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, w tym m.in.:
 1. jak założyć własną firmę;
 2. skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
 3. jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
 • usługi informacyjne - opieka nad klientem, w ramach których klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc. Konsultanci PK KSU pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring działań klienta.
 • usługi doradcze:
 1. Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która stanowi pomoc dla osób planujących założyć własną firmę we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, w ramach której Konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, w szczególności m.in. skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej, pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, pomogą w analizie form i źródeł finansowania działalności, analizie SWOT, pomogą przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej czy wyborze formy opodatkowania oraz w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności;
 2. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej usługa skierowana do już działających przedsiębiorców, w ramach której przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksową pomoc obejmującą wsparcie - doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, np. składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego; marketing przedsiębiorstwa; organizacja firmy; finanse przedsiębiorstwa, np. źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom, biznesplan.

Usługi informacyjne są bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta wyniesie jedynie 10% wartości usługi.

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje obecnie następujące szkolenia:

 • Projekt "Wykwalifikowani. Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny"

W ramach projektu przewidziano szkolenia:

 • szkolenie "Recepcjonista" (stacjonarne) - 100 godzin lekcyjnych,
 • szkolenie "Profesjonalny menedżer gastronomii" (stacjonarne) - 100 godzin lekcyjnych,
 • szkolenie "Język angielski" (stacjonarne) – 60 godzin zajęć,
 • szkolenie "Asertywność w biznesie" (weekendowe) – 16 godzin zajęć,
 • szkolenie "Skuteczna komunikacja interpersonalna" (weekendowe) – 16 godzin zajęć,

Projekt "Zmiana poprzez wiedzę i jakość".

W celu zapewnienia kompleksowej i dobranej do potrzeb Przedsiębiorstwa usługi szkoleniowej zaplanowano bezpłatne szkolenia w następujących pakietach:

I PAKIET

 1. Podstawy SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) ISO i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h)- szkol. weekendowe
 3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w biznesie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20 h) – szkol. weekendowe

II PAKIET

 1. Podstawy SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) ISO i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Zarządzania zmianą w biznesie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20h) – szkol. weekendowe

III PAKIET

 1. Podstawy SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) ISO i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Efektywne gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20h) – szkol. weekendowe

IV PAKIET

 1. Podstawy SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) ISO i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Pełnomocnik ds. SZJ ISO – szkolenie certyfikowane (16h) – szkol. weekendowe

V PAKIET

 1. Podstawy systemu HACCP i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w biznesie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20h) – szkol. weekendowe

VI PAKIET

 1. Podstawy systemu HACCP i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Zarządzania zmianą w biznesie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20h) – szkol. weekendowe

VII PAKIET

 1. Podstawy systemu HACCP i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Efektywne gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie (36h)
 4. Kompetencje managerskie w procesie zmiany (20h) – szkol. weekendowe

VIII PAKIET

 1. Podstawy systemu HACCP i dokumentowanie (39h)
 2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania (48h) – szkol. weekendowe
 3. Pełnomocnik ds. systemu HACCP – szkolenie certyfikowane (16h) – szkol. Weekendowe
 4. Angielski metodą DIRECT

Szczegółowy program szkoleń realizowanych przez FPCP mogą państwo znaleźć na stronie internetowej Fundacji: https://www.fpcp.eu/projekty

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -