Instytucje finansowe

data aktualizacji: ponad rok temu 15.01.2016, odsłon: 16328
A A A     PDF
lokalizacja

Urząd Skarbowy w Puławach


ul. W. Grabskiego 4, 24-100 Puławy
tel.: 81 887-96-41, 81 889-04-50
fax: 81 888-44-77
email: 0616us@lb.mofnet.gov.pl

Informacja w zakresie podatku PIT i PCC: 81 889-04-76
Informacja w zakresie podatku VAT i PCC: 81 889-04-88
Informacja w zakresie wydawania zaświadczeń: 81 889-04-75

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30
Sala obsługi podatnika:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
Punkt kasowy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00
W sprawach skarg i wniosków:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – w dni robocze 7:30 – 15:30

Zasięg terytorialny:
Urząd Skarbowy w Puławach obejmuje swoim zasięgiem: Miasto Puławy, Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Kurów, Gmina Markuszów, Gmina Nałęczów, Gmina Puławy, Gmina Wąwolnica, Gmina Żyrzyn

Kompetencje Urzędu:

  • ustalanie, określanie, pobór podatków oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów,
  • nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach,
  • przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych,
  • dokonywanie kontroli podatkowej,
  • podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach dochodów budżetowych między budżetem państwa a budżetami gmin,
  • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego skarbowego.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-pulawach 


 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Lublinie
Inspektorat w Puławach
24-100 Puławy, ul. Lubelska 20 b

Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zasięg terytorialny:
Miasta: Puławy
Gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn

Godziny pracy:
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek- piątek 8.00-15.00
Godziny urzędowania: 7.15-15.15
Przyjmowanie skarg i wniosków:
Kierownik lub upoważniony przez niego zastępca: poniedziałek - piątek w godz. 12.00-14.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Świadczone usługi: zasiłki, dochody i rozliczenia, renty i emerytury, obsługa interesantów.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -