Modelowa Rewitalizacja Miast

data aktualizacji: ponad rok temu 17.08.2016, odsłon: 13341
A A A     PDF

Udział Samorządu Puław w projekcie „Modelowa Rewitalizacja Miast”

Ministerstwo Rozwoju zorganizowało konkurs o przyznanie dotacji w ramach modelowej rewitalizacji miast. Miasto Puławy przygotowało projekt modelowej rewitalizacji obszarów osiedli mieszkaniowych: Wólka Profecka i Romów pn. „Aktywność innowacyjność, partycypacja – wspólnie zmieniamy Puławy”. Zaproponowany pilotaż mógłby być wzorem dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach miejskich.

Spośród 240 przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu, do finału I etapu wyłoniono 57, w tym projekt z Puław. 

Natomiast do II etapu konkursu wybrano 20 z 57 projektów, które uzyskały dofinansowanie na realizację pilotażowych modelowych projektów rewitalizacji.

Puławy uzyskały łącznie 445 punktów i uplasowały się ostatecznie na 30 miejscu.

 Prezentacja multimedialna dotycząca udziału Miasta Puławy

w projekcie "Modelowa Rewitalizacja Miast" Ministerstwa Rozwoju (pdf) 

Udział w I etapie projektu "Modelowa Rewitalizacja Miast" był dla Urzędu Miasta Puławy cennym doświadczeniem, które wykorzystane zostanie w prowadzeniu procesu rewitalizacji w Puławach, w tym opracowaniu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r." oraz działań partycypacyjnych w tym zakresie.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat modelowej rewitalizacji?

Ministerstwo Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja

Projekty pilotażowe - Ministerstwo Rozwoju

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -