Specjalna Strefa Ekonomiczna

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2018, odsłon: 17823
A A A     PDF
lokalizacja

Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Specjalne Strefy Ekonomiczne: od 30 czerwca 2018 r. cała Polska  stała się specjalną strefą ekonomiczną.

Specjalne zachęty finansowe dla inwestorów, z których do tej pory mogli oni korzystać tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, od 30 czerwca 2018 r. są dostępne w całym kraju – zakłada ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Zgodnie z ustawą, od 30 czerwca 2018 r. o ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Ministerstwo informuje, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji. Na premię mogą liczyć te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Przewidziano również nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekonuje, że dzięki nowej ustawie skorzystają inwestorzy polscy, ponieważ wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości. Ponadto nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas, do zmiany lokalizacji swojej działalności, bo zachęty będą dostępne na terenie całej kraju. Rozszerzenie SSE na całą Polskę ma też przyciągnąć więcej inwestorów zagranicznych.

Na terenie gminy Miasto Puławy zlokalizowana jest podstrefa „Puławy” Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny gminne włączone do Podstrefy „Puławy” Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni ponad 7 ha. to, obiekty Puławskiego  Parku Naukowo – Technologicznego o powierzchni ok. 12 tys. m2 oraz gminne obszary inwestycyjne o powierzchni ok. 4,5 ha. położone przy ul. Komunalnej w Puławach. Na  terenach Strefy przedsiębiorcy starający się o zwolnienie podatkowe dla  inwestorów będą objęci zwolnieniem na okres 15 lat.

Jakie przedsięwzięcia

Pomoc publiczna może zostać udzielona w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na:

  1. utworzeniu nowego zakładu,
  2.  zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
  3. dywersyfikacji produkcji zakładu,
  4. zasadniczej zmianie całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu,
  5. nabyciu aktywów należących do zakładu, który został lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Tylko 5 kroków do otrzymania wsparcia finansowego

Krok 1: Wybór lokalizacji do inwestycji  - teraz jest to teren całej Polski.

Krok 2: Zgłoszenie się do właściwego zarządzającego obszarem.

Krok 3: Przygotowanie biznes planu.

Krok 4: Złożenie wniosku do rozpatrzenia. Pamiętaj: teraz ten proces trwa tylko 1 miesiąc.

Krok 5: Otrzymanie decyzji o wsparciu finansowym dla inwestycji i zawarcie umowy z właściwym Zarządzającym Obszarem.

 

 

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -