Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

data aktualizacji: ponad rok temu 10.11.2016, odsłon: 15231
A A A     PDF

Pierwszym etapem prac nad przygotowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030
było opracowanie
"Założeń do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030" (pdf)
.

Prezydent Miasta Puławy powołał Zarządzeniem Nr A/111/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Zespół Koordynacyjny - członkami Zespołu są przedstawiciele środowisk oraz instytucji włączających się w życie lokalnej społeczności miasta. Na podstawie sporządzonej diagnozy miasta, Zespół pracował nad wyznaczeniem granic obszarów rewitalizowanych oraz dokonał oceny siły oddziaływania czynników analizy SWOT miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszarów rewitalizacji. Jednocześnie mieszkańcy Puław wyrazili opinię na temat prowadzenia procesu rewitalizacji w mieście.

Etapy procesu tworzenia "Założeń do Programu Rewitalizacji"
ETAP I

Ocena stopnia wdrożenia i skutków wdrażania "LPR dla Miasta Puławy
na lata 2007-2015"; odwołanie prowadzonych prac nad programem
do dokumentów krajowych i wojewódzkich; opis założeń prac nad dokumentem programu.

ETAP II Diagnoza i charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna i społeczno-gospodarcza Miasta Puławy; wskazanie wstępnej listy obszarów
dla których prowadzone będą badania szczegółowe; raport z badania ankietowego.
ETAP III Delimitacja obszarów rewitalizacji wraz z charakterystyką
i uzasadnieniem wyboru; wyznaczenie celów rewitalizacji dla obszarów.
ETAP IV Wstępna ocena aktualności i stopnia dopasowania lokalnych dokumentów planistycznych do realizacji zadań w zakresie rewitalizacji na obszarach rewitalizowanych; scenariusz konsultacji społecznych


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOKUMENTU
"ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY":

Zapraszamy mieszkańców Puław do zapoznania się z opracowanym dokumentem "Założeń do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r."  i zgłaszania uwag

w dniach 8 - 15 września 2015r.:

* w Wydziale Rozwoju Miasta UM Puławy - pok. 209 (II piętro), tel. (81) 458-61-09; 458-61-10 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 7.30 do 15.30 i wtorek - od 8.00 do 16.00;

* pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@um.pulawy.pl.

FORMULARZ KONSULTACYJNY (do edycji)Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na etapie Założeń do Programu Rewitalizacji:

Najważniejsze informacje na temat rewitalizacji i założeń do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. - broszura informacyjna (pdf)

 
+ 8 głosów: 8 (100%) 0 -